Lundin Köpa

Att köpa bostad via Lundin Fastighetsbyrå

Letar du bostad och är intresserad av ett speciellt område eller kanske en speciell typ av bostad? De flesta av våra bostäder marknadsförs brett på bostadsportaler som bland annat Hemnet. Det händer dock också att våra kunder vill sälja sina bostäder utan att annonsera på den öppna marknaden.

Så om du vill försäkra dig om att inte missa någon av våra bostäder, så är du välkommen att anmäla dig till Lundin Köparregister. Då kontaktar vi dig varje gång som vi får in något som matchar dina önskemål.
Vi guidar dig genom hela köpprocessen

Inför att du ska köpa bostad finns det ofta mycket att tänka på. Det är för dom flesta av oss en av de största affärerna man gör i livet och frågor och funderingar uppkommer ofta längst med vägen. Det är därför alltid skönt att ha en mäklare vid sin sida, som kan hjälpa dig med viktiga beslut under köpprocessen.
Våra mäklare är inte bara förmedlare av bostäder utan kan självklart även hjälpa dig med det juridiska och ekonomiska kring köpet av din bostad. För oss på Lundin Fastighetsbyrå är det viktigt att du som köpare känner dig trygg genom hela bostadsaffären. Välkommen till oss!

Visning

Våra visningar bokas oftast genom att anmäla sig direkt via webben eller genom att ringa mäklaren direkt.
Normalt finns en till två bokningsbara visningstider. Kan du inte på någon av dem så hör av dig till oss så hittar vi en annan tid.

Mäklarens roll

Mäklarens roll vid en budgivning är att vara en opartisk länk mellan köpare och säljare. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter.

Pris och budgivning

Lundin Fastighetsbyrås trygga bostadsaffärer omfattar självklart pris och budgivning, med skriftliga budgivningslistor till alla inblandade parter. Våra bostäder marknadsförs med Pris/Bud. Det innebär att priset ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre. Säljaren och mäklaren kommer gemensamt fram till nivån på Pris/Bud, som även ligger inom ramen för mäklarens värdering. Även om ett Pris/Bud är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

Lundin tillämpar öppen budgivning

Vi tillämpar öppen budgivning för att du som köpare ska få full insyn i processen. Öppen budgivning innebär att bud, eventuellt förenat med villkor, lämnas till mäklaren, som löpande redovisar buden till säljare och övriga spekulanter. Information om antal budgivare och budens intervall redovisas. Alla spekulanter får då möjlighet att bjuda över varandra. Hur en budgivning ska gå till är inte reglerat i lag, men normalt sett så ser en budgivning ut som förklarat ovan. Det kan dock förekomma bud som villkoras med att de inte får framföras till andra parter än till säljaren. Det är i dessa fall upp till säljaren om bud av den här typen ska framföras till övriga budgivare eller inte. Säljaren bestämmer över budgivningen och vem som får köpa. Mäklaren kan inte ge några löften till någon om att få köpa utan det är säljaren som bestämmer detta. Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet.

Mäklaren måste alltid vidarebefordra bud

Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljaren och köparen är mäklaren enligt lag skyldig att vidarebefordra samtliga bud till säljaren. Det är bara säljaren som kan besluta om ett bud av någon anledning ska väljas bort.

Endast skriftliga köpeavtal är bindande

Säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den. Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter.

Mäklarens upplysningar om budgivningen

Enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklaren alltid lämna en förteckning över bud till säljaren och köparen. När du säljer eller köper genom oss på Lundin får du alltid, vid kontraktsskrivningen, skriftlig dokumentation över hur budgivningen gått till. Detta dokument kan även övriga budgivare ta del av på begäran.
I budlistan som mäklaren upprättar, återfinns information om budgivare, samtliga bud i kronor, datum och tidpunkt samt eventuella övriga erbjudanden/villkor som lämnats.

Besiktning

Som köpare av en bostadsrätt eller fastighet har du undersökningsplikt enligt lag. Det är därför viktigt att du gör en besiktning av bostaden. Detta skapar trygghet, du vet vad du köper och minimerar risken för överraskningar. Vi har kontakter med oberoende besiktningsmän som hjälper dig med en bra besiktning. Läs gärna mer om upplysnings- och undersökningsplikt här: Bostadsrätt och Fastighet.

Kontrakt

När du är överens med säljaren skrivs kontrakt. Då binder du dig med säljaren och ingen annan spekulant kan komma emellan. Muntliga överenskommelser och handslag gäller inte vid köp av fast egendom och bostadsrätter. Vi upprättar alla handlingar och går noggrant igenom kontraktet, inklusive datum för tillträde av bostaden, med er innan ni undertecknar. Köparen betalar normalt in handpenningen inom fem dagar efter kontraktsskrivningen. Handpenningen är normalt sett 10% av priset för bostaden.

Tillträde

På tillträdesdagen träffas säljare, köpare och mäklare vanligtvis på mäklarens kontor eller på banken. Nu erläggs slutbetalningen, de sista pappren undertecknas och du får nycklarna till din nya bostad.
Lundin Snart till salu

Äger du ditt boende idag och har ännu inte hittat en ny bostad? När du väl hittat en bostad brukar ofta köpet gå snabbt. Det kan då vara skönt att ha förberett sig.

Med vår tjänst Lundin Snart till salu förbereder vi din försäljning så att allt är klart när det väl är dags att sälja. Du får en värdering på din bostad, skatterådgivning, vi tar fram allt underlag som krävs inför försäljningen, fotograferar, producerar planritning och gör klart objektsbeskrivningen.

En stor fördel med den här tjänsten är att vi redan i detta skede kan börja samla intressenter och prata med våra kunder om din bostad, utan att marknadsföra den publikt. Vi kan också marknadsföra bostaden via vårt Köparregister och om så önskas även på Hemnet.se och andra bytande bostadsportaler. Om du vill hjälper vi dig dessutom även med rådgivning inför ditt bostadsköp. Det kan gälla prisstatistik, tyda besiktningsprotokoll eller årsredovisningar. Du finner mer information om tjänsten här.

Välkommen att kontakta oss!

info@lundin.se031-17 22 60